Hen Galan – Penarth – Penrolio & Mari Lwyd

Mae’n bleser gan Coleridge Cymru rhannu gwybodaeth am ddathliadau blynyddol yr Hen Galan ym Mhenarth gyda’r Penrolio a Mari Lwyd Penarth

Coleridge Cymru is delighted to host information about the annual Hen Galan celebrations in Penarth featuring the Penrolio and the Penarth Mari Lwyd

2023

Sadwrn 14 Ionawr:
1.00pm – Clifftops Penarth, CF64 5BP: Rholio pen Bendigeidfran.
2.30pm –  Pafiliwn Pier Penarth, CF64 3AU: Y Fari Lwyd.
Saturday 14 January: 
1.00pm – Penarth Clifftops, CF64 5BP: Rolling Bendigeidfran’s head. 
2.30pm –  Penarth Pier Pavilion, CF64 3AU: Mari Lwyd.

 

Penrolio – Penarth

Ffoto: Ruth Morgan

Bydd y dathliadau’n dechrau wrth barc y Clifftops tua 1.00pm, a byddwn yn cychwyn drwy rolio pen y cawr Bendigeidfran i lawr y rhiw tua’r traeth, gan gyrraedd Pafiliwn Pier Penarth tua 2.30 pm.

The celebrations start at Penarth Clifftops around 1.00pm and begin by rolling the head of the giant Bendigeidfran down the hill to the beach, arriving at Penarth Pier Pavilion around 2.30pm.

Mae hanesion y Mabinogi yn sôn am y cawr Bendigeidfran – neu Brân Fendigaid – a orchmynnodd i’w ben gael ei gludo ar ôl ei farwolaeth a’i gladdu yn y Gwynfryn yn Llundain. Byddwn yn nodi arwyddocâd Bendigeidfran drwy rolio ei ben i lawr y rhiw tua Llundain.

The Mabinogion stories tell of the Welsh giant Bendigeidfran, ‘the Blessed Brân’, who’s head was taken after his death and buried in London. Bendigeidfran’s brilliance is marked by lovingly rolling his head down hill towards London.

Ffoto: Erin Kavanagh

Mari Lwyd – Penarth

Ffoto: David Sinden

 

CROESO    –    WELCOME

 

Cysylltiadau    Links

 

2018    https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/42675194

2018    https://www.geomythkavanagh.com/single-post/2018/01/22/penrolio-in-penarth-when-mari-bendigeidfran-blessed-the-old-new-year

2018    https://www.penarthtimes.co.uk/news/15863852.penarth-marks-old-welsh-new-year-hen-galan-traditional-head-rolling/

2019    https://www.penarthtimes.co.uk/news/17382631.hundreds-turn-watch-join-hen-galan-event/

2020  https://www.penarthtimes.co.uk/news/18161336.hundreds-attend-hen-galen-event-penarth/

2022    https://www.penarthtimes.co.uk/news/19849964.giant-head-rolling-mari-lwyd-penarth-hen-galan/

2018 – Penrolio – Llanbedr Pont Steffan – Lampeter

More projects...