Pyrogenesis 3 – Ifor Davies

Y Lle Celf, Eisteddfod Genedlaethol, Boduan

07/08/2023 –   4.45yp

Pyrogenesis 3 

 

Ifor Davies, Rhodri Davies, Bragod, Pete Telfer, James Parry, Richard Parry

Mae’r perfformiad hwn yn rhan o ddathliadau 2023 Gwobr Ifor Davies. Mae’r wobr yn dathlu celf sy’n cyfleu ysbryd y frwydr dros iaith, diwylliant a gwleidyddiaeth yng Nghymru.

This performance is made as part of the 2023 celebrations of the Ifor Davies Award, which champions art that conveys the spirit of activism in the struggle for language, culture and politics in Wales.

Noddwyr:

Y Lle Celf, Eisteddfod Genedlaethol

  —————————-

Pyrogenesis    (2016)

OFFERYNIAETH PUM-DIMENSIWN:

Five Dimensional Orchestration:

pibau tân, telyn, llif, gong, cloch, trwmped, lleisiau & ffilm

pyro-syrinx, harp, saw, gong, bell, trumpet, voices & film

 

Rhodri Davies – artist a thelynor profiadol
Rhodri Viney – llif
Deanna Wilhelm – trwmped
Richard Parry – bariton
Joseff Loessl – Heraclitus
Nicholas Thornton – cloch
Mark Anderson – pyrotechnegydd
Steve Toozer – effeithiau theatrig
Ani Glass – cyfansoddwraig a chantores
Lauren Heckler – camera ychwanegol
Pete Telfer – gwneuthurwr ffilmiau

Ifor Davies – dyfeisydd, cynrychiolydd a chyfarwyddwr

Noddwyr:

Cygnor Celfyddydau Cymru, Prifysgol Caerdydd, Amgueddfa Cymru

More projects...