Hwyluso Diwylliannol o Safon Fyd-eang

yn mynd ati’n dyner i geisio a meithrin ffyrdd o feddwl, perthnasoedd a gweithredoedd eofn ar gyfer yr heriau sy’n wynebu Cymru, Prydain a’r byd

Mae tîm Coleridge yng Nghymru yn creu a chyflwyno prosiectau diwylliannol ac yn datguddio posibiliadau newydd…

Mae ein tîm yn credu’n angerddol mewn meithrin sgyrsiau a diwylliant ble gall pobl a chymunedau ffynnu…

Ffurfiwyd Coleridge yng Nghymru i gynnig dolenni coll yn niwylliant Prydain. Rydyn ni wedi tyfu’n gyflym…

Os oes prosiect gyda chi, problem ddiwylliannol neu gwestiwn, neu os hoffech drafod syniad gyda ni….

Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda...