Pwy ydyn ni

Mae ein tîm yn credu’n angerddol mewn meithrin sgyrsiau a diwylliant ble gall pobl a chymunedau ffynnu.

Richard Parry

SYLFAENYDD A PHRIF WEITHREDWR

Sylfaenodd Richard y sefydliad yn 2013 er mwyn dod â safbwyntiau newydd i fywyd cyhoeddus ym Mhrydain.

Megan Nasse

RHEOLWR Y SWYDDFA

Mae gan Megan radd BSc Dosbarth Cyntaf gydag Anrhydedd mewn Rheolaeth Busnes o Brifysgol Caerdydd ac mae hi’n frwd dros gyfathrebu a chymuned.

Chris Glynn

CYFARWYDDWR

Chris sefydlodd y cwrs darlunio yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd ac mae’n gerddor ac yn artist.

Robin Morrison

CYFARWYDDWR

Robin yw cadeirydd bwrdd Coleridge yng Nghymru a bu’n gadeirydd Sefydliad y Cyfarwyddwyr yn Ne Cymru ac yn gynghorydd materion cymdeithasol i’r Eglwys yng Nghymru.

Rebecca Warner

CYFARWYDDWR

Mae Rebecca yn gyn-gynhyrchydd i BBC Radio 3 ac mae’n gweithio yn y celfyddydau yng Nghymru.

Linda Evans

CYFARWYDDWR

Gwyddonydd ac ysgrifennwr am fwyd. Gallwch brynu llyfr arbennig Linda am fwyta mwy o lysiau yma.