Invitation: myths of origin / chwedlau tarddiad: Gwahoddiad

Opportunity to respond to multi-disciplinary work on the theme of ‘myths of origin’ and justice in public life this Autumn in Wales.

Hello

There are two linked opportunities to respond and investigate to a cultural exploration in Wales this autumn into ‘myths of origin’ and the ways that they influence and shape out public life.

A formal academic conference in October at the new Library in Llantwit Major with Cardiff University, Bath Spa University and Cambridge University will explore the philosophy of Paul Tillich who was thrown out of Nazi Germany in 1933 for his analysis of fascist culture. The call for papers, exploring the relevance of his analysis for today, is here: The Two Roots of Political Thinking – Paul Tillich Today (introduction)

A wider cultural exploration, with informal seminars, conversation and events is outlined here, and contributions and responses are sought and welcomed, especially on the theme of ‘myths of origin’ in public life and how these relate to ideas of justice. The invitation and outline for the cultural exploration can be found here:  Welsh Cultural Exploration: Myths of Origin and Justice

The conference is being hosted by the New Library.

The linked cultural exploration is run by Coleridge Cymru. We look forward to talking to you.

Richard Parry

07974 39 7771

About Richard

Cyfle i ymateb i waith amlddisgyblaethol ar thema ‘chwedlau tarddiad’ mewn bywyd cyhoeddus yr hydref hwn yng Nghymru. 

Helo 

 Mae yna ddau gyfle cysylltiedig i ystyried ac ymateb i archwiliad diwylliannol yng Nghymru yr hydref hwn o ‘chwedlau tarddiad’ a’r ffyrdd y maen nhw’n siapio ac yn dylanwadu ar ein bywyd cyhoeddus. 

 Bydd cynhadledd academaidd ffurfiol ym mis Hydref yn y Llyfrgell Newydd yn Llanilltud Fawr, ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd, Prifysgol Bath Spa a Phrifysgol Caergrawnt, yn archwilio athroniaeth Paul Tillich. Alltudiwyd Tillich o’r Almaen Natsïaidd yn 1933 yn sgil ei ddadansoddiad o ddiwylliant ffasgaidd. Mae’r alwad am bapurau yn ystyried perthnasedd ei ddadansoddiad ar gyfer heddiw i’w gweld yma: PAUL TILLICH HEDDIW – DAU WREIDDYN Y MEDDWL GWLEIDYDDOL (rhagymadrodd)

Mae archwiliad diwylliannol ehangach, yn cynnwys seminarau anffurfiol, sgyrsiau a digwyddiadau, wedi’i amlinellu yma. Ceisir a chroesawir cyfraniadau ac ymatebion, yn arbennig ar thema ‘chwedlau tarddiad’ mewn bywyd cyhoeddus a sut mae’r rhain yn gysylltiedig â syniadau am gyfiawnder. Mae’r gwahoddiad ac amlinelliad o’r archwiliad diwylliannol i’w gweld yma: Ymchwilio diwylliannol Cymreig – mythau tarddiad a chyfiawnder

Caiff y gynhadledd ei chynnal gan y Llyfrgell Newydd. 

Caiff yr archwiliad diwylliannol ei gynnig gan Coleridge Cymru. Edrychwn ymlaen at sgwrsio â chi. 

 Richard Parry 

07974 39 7771

Am Richard 

 

More projects...